PARTIKULARRAK

Jasotze topografikoak eta lursailen txostenak.

Jabetza pribatuaren babeserako aholkularitza eta administrazio kudeaketa inbasioetan, desjabetzetan, bide-zorretan, epaiketetan, …

Epaitegirako peritatzeak.

Lursail baten egoera legalaren azterketa. Katastroaren moldaketa, Jabetza-erregistroarekin elkarrekikotasuna, ...

Lursailen zatiketak eta bateratzeak, salerosteko lursailen azterketak, …

Katastroaren aldaketak eta katastroarekin zerikusia duten kudeaketak.

Mugarritzeak

Uholdeen azterketa hidrografikoak.

Nekazal eta baso proiektuak

JABETZAREN BABESA

INGURUMENA

ERAIKUNTZA

LAN BEREZIAK

PARTIKULARRAK

Jasotze topografikoak eta lursailen txostenak.

Jabetza pribatuaren babeserako aholkularitza eta administrazio kudeaketa inbasioetan, desjabetzetan, bide-zorretan, epaiketetan, …

Peritaciones judiciales

Epaitegirako peritatzeak.

Lursail baten egoera legalaren azterketa. Katastroaren moldaketa, Jabetza-erregistroarekin elkarrekikotasuna, ...

Lursailen zatiketak eta bateratzeak, salerosteko lursailen azterketak, …

Katastroaren aldaketak eta katastroarekin zerikusia duten kudeaketak.

Mugarritzeak.

Uholdeen azterketa hidrografikoak.

JABETZAREN BABESA

INGURUMENA

ERAIKUNTZA

LAN BEREZIAK